Archív článkov

Zdroje krízového manažmentu

24.10.2016 18:44
PREHĽAD  PRÁVNYCH  NORIEM v oblasti CO, KR, obrany, HM a OUS 1.      V oblasti v civilnej ochrany. ×   Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  (v znení zákona č. 222/1996 Z. z., 117/1998 Z....
>>

Ponúkame E-learningový seminár k problematike ochrany osobných údajov

16.09.2013 11:33
PONÚKAME E-LEARNINGOVÝ SEMINÁR K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB, CITLIVÝCH INFORMÁCII A ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽA S NEOBMEDZENÝM PRÍSTUPOM vypracovaný v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, pre oprávnené osoby prevádzkovateľa (sprostredkovateľa),...
>>

Nový zákon o ochrane osobných údajov - aktualizácia

28.06.2013 16:53
Nový zákon o ochrane osobných údajov Vážený obchodný partner. Približne rok po tom, čo Legislatívna rada Vlády SR zmietla zo stola návrh novely zákona o ochrane osobných údajov, prišiel Úrad na ochranu osobných údajov SR s kompletne prerobeným materiálom. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej...
>>

Nový zákon o ochrane osobných údajov

08.04.2013 16:50
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pripravil návrh nového zákona, ktorý už bol v rámci svojho legislatívneho procesu schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Táto nová právna úprava ochrany osobných údajov na Slovensku výrazným spôsobom mení a najmä...
>>

Prehľad právnych noriem v oblasti CO, KR, OBRANY, HM A OUS

28.05.2011 13:30
Prehľad  právnych  noriem v oblasti CO, KR, OBRANY, HM A OUS Zdroje krízového manažmentu. 1.       V oblasti v civilnej ochrany Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,...
>>

Právne normy upravujúce správu registratúry

18.03.2011 18:17
 Správu registratúry – dokument manažment upravuje legislatíva: Zákon č. 395/2002 zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Zákon 216/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a...
>>

Právne normy upravujúce ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

04.01.2011 11:19
Legalizáciu príjmov z trestnej činnosti rieši: Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej sa vychádza z nasledujúcich technických noriem a...
>>

Záznamy: 1 - 7 zo 7

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.