Kontakt

 

MARIAN KOLENO kpt. v.v.
Bezpečnostný poradca
 
Špecialista na krízový manažment,
civilnú ochranu, ochranu osobných údajov,
ochranu pred legalizáciou príjmov z TČ,
bezpečnosť technických prostriedkov,
a správu registratúry.
 
Odborne spôsobilá osoba na úseku CO
Číslo osvedčenia: VTUL-150-183/2012
 
Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007
Európskeho parlamentu a Rady Európskeho parlamentu č.2195/2002
79417000-0 Bezpečnostné poradenstvo
 
DIČ: 1034388278
 
Tel.:+421 (0) 903 946 247
E-mail: kolmargroup@gmail.com
Web: www.kolmar.webnode.sk, www.civilna-ochrana-kolmar.webnode.sk
ICQ kontakt: 23-88-68-008
Adresa: Mateja Bela 2, 921 01 Piešťany
 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.