O nás

Bezpečnostné poradenstvo

chápeme ako proces, v korého rámci je firmám poskytovaná podpora a rady týkajúce sa hlavne stratégie v oblastiach bezpečnosti spoločnosti, napr. realizácie systému ochrany osobných údajov vrátane auditu bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov a bezpečnostného projektu, realizácie systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia a krízového manažmentu, zabezpečenie realizácie systému správa registratúry - dokument manažment, vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie, organizovania a manipulácie s registratúrnymi záznamami a spismi vrátane vyraďovacieho konania a odborného preškolenia majiteľov, štatuárnych orgánov, vrcholového a stredného managementu, odborných kompetentov spoločností vo všetkých predmetných oblastiach poradenstva - teda oblastí, ktoré sú často pre spoločnosti a podnikateľov neznáme.

Každá spoločnosť má svojho konzultanta, ktorý s ňou preberá spomenuté oblasti a spoločne sú hľadané funkčné riešenia jednotlivých bezpečnostných problémov. 

Vyberte si zo širokej ponuky služieb, ktoré Vám pomôžu k úspešnému začiatku Vášho podnikania. 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.