Odborné referencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26 rokov činnej stálej štátnej služby u Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vo Federálnom policajnom zbore ČSFR a Policajnom zbore SR v rôznych riadiacich a odborných funkciách zameraných na krízový manažment, krízové riadenie, odborné zabezpečenie evakuácie a ochranu objektov...
>>

BUREAU VERITAS SLOVAKIA s.r.o.

BUREAU VERITAS SLOVAKIA s.r.o.
Bezpečnostný poradca - externý špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, na ochranu osobných údajov, bezpečnosti technických prostriedkov, ochrany utajovaných skutočností a správy registratúry francúzskej pobočky celosvetovej certifikačnej spoločnosti BUREAU...
>>

BUREAU VERITAS CERTIFICATION s.r.o.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION s.r.o.
Bezpečnostný konzultant - externý špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, na ochranu osobných údajov, bezpečnosti technických prostriedkov, ochrany utajovaných skutočností a správy registratúry francúzskej pobočky celosvetovej certifikačnej...
>>

ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY

ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY
Externý konzultant na správu registratúry.
>>

Nezávislá poradenská spoločnosť NPS s.r.o.

Nezávislá poradenská spoločnosť NPS s.r.o.
Bezpečnostný poradca - externý špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, na ochranu osobných údajov, bezpečnosti technických prostriedkov, ochrany utajovaných skutočností a správy registratúry Nezávislej poradenskej spoločnosti NPS s.r.o..
>>

JUDr. HEČKO-JURIS

JUDr. HEČKO-JURIS
Bezpečnostný konzultant - externý špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, na ochranu osobných údajov, bezpečnosti technických prostriedkov, ochrany utajovaných skutočností a správy registratúry právnickej poradenskej spoločnosti JUDr. HEČKO-JURIS.
>>

ARM Media s.r.o.

ARM Media s.r.o.
Bezpečnostný poradca - externý špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, na ochranu osobných údajov, bezpečnosti technických prostriedkov, ochrany utajovaných skutočností a správy registratúry ARM Media s.r.o..
>>

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.