A INÉ ORGANIZÁCIE

A INÉ ORGANIZÁCIE

 

Zákaznícke referencie

Zákaznícke referencie KOLMAR.pdf (862227)

 

-    KANCELÁRIA SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Župné námestie 13, 814 22 Bratislava

-    BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., pobočka vedúcej franc. certifikačnej spol. Zvolenská 29, 821 09  Bratislava

-    SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

-    SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava 1

-    JOHNSON CONTROLS INTERNACIONAL s.r.o. – odštepný závod Priemyselný park pre automobilovú výrobu Záhorie, 900 55 Lozorno 1006

-    SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA, s.r.o.. Hviezdoslavova 807 92427 GALANTA

-    HELLA SLOVAKIA SIGNAL-LIGHTING s.r.o., Hrežďovská 1629/16, 957 04 Bánovce nad Bebravou

-    HELLA CORPORATE CENTER CENTRAL & EASTERN EUROPE, s.r.o., organizačná zložka SK, 916 31 Kočovce 228

-    ASSECO SOLUTIONS, a.s., Plynárenská 7/ C, 821 09  Bratislava

-    VEGUM a. s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice

-    DELPHI SLOVENSKO, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

-    HAVI Logistics s.r.o., Ivana Krasku 31, Trnava - 917 05 Modranka

-    REC Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

-    INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o., Lozorno 994

-    DRÄGER SLOVENSKO, s.r.o. Piešťany 921 01, Radlinského 40a

-    Kendrion ferrex s.r.o., Priemyselný park Čadca

-    SEWON ECS SLOVAKIA, s.r.o. Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne a prevádzkované prevádzky spoločnosti - pobočky Rimavská Sobota, Hnúšťa, Hlohovec

-    YURA Corporation Slovakia, s.r.o. Púchovská cesta 413, 020 61  Lednické Rovne a pobočky: Lednické Rovne, Hlohovec, Topoľčany, Prievidza

-    YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o., P. Dobšinského 4016, 979 01  Rimavská Sobota a pobočky: Rimavská Sobota, Hnúšťa

-    ZKW SLOVAKIA s.r.o. Bedzianska cesta 667, 956 31 Krušovce

-    MIBA STEELTEC s.r.o., Hlavná 48, 952 01 Vráble

-    ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK – FAKULTNÁ NEMOCNICA, so sídlom Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok,

-    POLIKLINIKA MINISTERSTVA OBRANY SR BRATISLAVA, so sídlom Cesta mládeže, 841 04 Bratislava - Staré Mesto,

-    POLIKLINIKA MINISTERSTVA OBRANY SR SLIAČ, so sídlom Mládežnícka 12, Hájniky, 962 31 Sliač,

-    POLIKLINIKA MINISTERSTVA OBRANY SR TRENČÍN, so sídlom Partizánska 3731, 911 01 Trenčín,

-    FALCK ZÁCHRANNÁ a.s., Moldavská 8/A, 040 11 Košice a 74 prevádzkovaných Záchranných zdravotných staníc v SR

-    FALCK HEALTHCARE a.s., Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava a prevádzkované prevádzky:

-   „Poliklinika Radlinského“ Radlinského 27, 811 07 Bratislava

-   „Poliklinika Jána Jonáša“  Jána Jonáša 1, 841 08 Bratislava

-   „Poliklinika v Trnave“ PSA Peugeot Citroën Slovakia Trnava, Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava

-   „Rehabilitačné centrum BC Apollo“, Prievozská 4/A, Blok A, 821 09 Bratislava (v objekte Apollo Business Center)

-   „Rehabilitačné centrum Poprad“ Poliklinika Alexandra, Tatranské námestie 4914/8, 058 01 Poprad

-   „Rehabilitačné centrum Košice“, Bačíkova 7, 040 01 Košice.

-   „Rehabilitačné centrum Trnava“ PSA Peugeot Citroën Slovakia Trnava, Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava

-   „Zdravotne stredisko v Martine“ Priemyselná 1, Volkswagen Slovakia závod Martin, 036 01 Martin.

-    FALCK FIRE SERVICES a.s., Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava a prevádzkované prevádzky:

-   „Závodný hasičský útvar“ Volkswagen Slovakia, a.s., závod Bratislava Jána Jonáša 1, 841 08 Bratislava

-   „Závodný hasičský útvar“ Volkswagen Slovakia, a.s. závod Martin, Priemyselná 1/9042, 036 01 Martin.

-   „Závodný hasičský útvar“ Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice.

-   „Závodný hasičský útvar“ Continental Matador Rubber s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov.

-   „Závodný hasičský útvar“ Slovenské elektrárne, a.s., Závod Elektrárne Vojany, 076 73 Vojany.

-    FALCK ACADEMY s.r.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice

-    FALCK PHARMA s.r.o., Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava

-    LEKÁREŇ FALCK PHARMA s.r.o., Jána Jonáša 1, 841 08 Bratislava

-    MERKATOR s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie v Šamoríne, Čistilov č.62

-    Súkromná veterinárna poliklinika v  Piešťanoch ul. Potočná č.14

-    MVDr. Katarína Čentešová -  Veterinárna klinika ZVERLAND, Radlinského 1565/37, 921 01 Piešťany

-    RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica

    – ústredie spoločnosti, divízia SLUŽIEB, ul. Robotnícka, 017 01  Považská Bystrica,

    . divízia POVAŽSKÁ BYSTRICA, ul. Robotnícka, 017 01  Považská Bystrica,

    - divízia POVAŽSKÁ BYSTRICA, prevádzka SUČANY, Podhradská cesta 2, 038 52  Sučany, 

    - divízia BRATISLAVA, Pri starom letisku č. 2, 831 07 Bratislava, 

    - divízia STAVEBNINY, Považské Podhradie, Pod Hradom 017 04 Považská Bystrica,

    - divízia BANSKÁ BYSTRICA, Slovenská Ľupča 549, 976 13  Slovenská Ľupča, divízia KOŠICE, Pri Krásnej 3, 040 12  Košice

-    BROSE BRATISLAVA, spol. s r.o., Priemyselný park Lozorno 1006, 900 55 Lozorno

-    EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU, Generálny biskupský úrad augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 46, 810 00 Bratislava

-    KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava

-    ODBOROVÁ ORGANIZÁCA PRI SLOVENSKÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOCH PIEŠŤANY a.s.

-    SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV Bratislava

-    REGIONÁLNE STOMATOLOGICKÉ KOMORY ZUBNÝCH LEKÁROV, Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice

-    AVOS AUDIT, AVOS Consulting, AVOS Tax Námestie SNP 1476/4, Piešťany 921 01

-    CCS CONSULTING s.r.o., v Bratislave, ul. Ľ. Podjavorinskej 1614/1

-    UCT Consulting spol. s r.o., Trebišov

-    SAD Trenčín a.s. v Trenčíne, Zlatovská cesta č.29

-    INLET, v Novom Meste nad Váhom ul. Ľ. Podjavorinskej 1614/1

-    GALVANIKA a.s,. Brezová pod Bradlom

-    SIMM s.r.o. Štverník 662, Brezová pod Bradlom 90613

-    ELEMONT BEZPEČNOSTNÉ A KAMEROVÉ SYSTÉMY s.r.o., Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce

-    EXEKÚTORSKÝ ÚRAD KOMÁRNO Župná 6, 945 01 Komárno

-    EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA, súdny exekútor JUDr. Denisa Uhríková, Tomášikova 5/A, 821 01  Bratislava

-    GEODET-REAL, s.r.o., Daxnerova 2636/9, 010 01  Žilina

-    HAMELN RDS a.s., Horná 36, 900 01 Modra

-    AMEJ s.r.o. v Piešťanoch na ul. Mateja Bela 14HVB a.s.

-    LUKRO s.r.o. v Novom Meste nad Váhom, ul. Piešťanská č.1202/44

-    HOTEL PENZIÓN ZACHEJ v Piešťanoch - Banka, Cesta J. Alexyho 4

-    ELMAL, s.r.o. Pribišova 3, 841 05 Bratislava

-    FEPA, v Myjave ul. Partizánska č. 393/31

-    ARBEX s.r.o. v Novom Meste nad Váhom

-    NOVA-S a.s. Štverník 662, Brezová pod Bradlom 90613

-    GRANEX SLOVAKIA s.r.o. v Trnave, Nitrianska 5

-    KLIMSTAHL s.r.o. v Myjave, ul. Novomestská č. 12/69

-    KOMPAVA s.r.o. v Novom Meste nad Váhom, ul. Piešťanská č.1202/44

-    UMAX s.r.o. v Novom Meste nad Váhom, ul. Piešťanská 1202/44

-    SAPA BEZPEČNOSTNÁ AGENTÚRA, s.r.o., Dukelská 1218/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

-    SBS ARTEX - NOVA s.r.o. v Novom Meste nad Váhom, ul. Kmeťova č. 15

-    DM SECURITY v Novom Meste nad Váhom 91501, J. Hašku 786/5

-    Stanica technickej kontroly s. r.o. v Trenčíne

-    WETO SPEDITION s.r.o. v Novom Meste nad Váhom, ul. Bzinská

-    KAROL ŠKOLÁR - SK – TRANS - cestná nákladná doprava v Novom Meste nad V. Dr. Markoviča č.2086/9

-    KOLENO TRANSPORT Trenčianska cesta 1602/71, 95701 Bánovce nad Bebravou

-    MERYTRANS, s.r.o. 82107 Bratislava - Vrakuňa, Majerská 2/A

-    M a H, spol. s r.o., (Opel a Chevrolet) Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava a prevádzky Trenčín, Nitra

-    AUTOSALON KRŠKA, s.r.o. (Mercedes-Benz)Trenčianska cesta 1791/66A, 957 01 Bánovce nad Bebravou

-    MILAN PAGÁČ - M AUTO (Fiat) Pod Párovcami 149, 921 01 Piešťany

-    CAR ZONE s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

-    EU-CAR, s.r.o. Trenčianska cesta 1791/66A, 957 01 Bánovce nad Bebravou

-    TRENAB s.r.o. v Trenčíne, TRENAB SLOVAKIA s.r.o. v Dubnici nad Váhom

-    REŠTAURÁCIA RYBNÍK 922 01 Bašovce, Rybník 169

-    RV GASTROSLUŽBY v Myjave M.R. Štefánika č.936/44

-    MVL AGRO, s.r.o. Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou

-    AGROSERVIS - Drgonec, s.r.o. Lubina 899, 916 12 Lubina - Hrnčiarové, okr. Nové Mesto nad Váhom

-    FDS spol. s.r.o. Klčové 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

-    HIROSTAVBET,  s.r.o., Mikovíniho 7, 917 00 Trnava

-    TE-LUX s.r.o. Piešťany

-    INPOS SLOVAKIA, s.r.o. 972 11  Lazany 259

-    OBECNÝ ÚRAD BRUNOVCE 916 25 Brunovce č. 106

-    DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIE PRE SENIOROV ZÁKAMENNÉ, 029 56  Zákamenné 559

-    DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIE PRE SENIOROV HORELICA, Horelica 107, 022 01 Čadca1

-    NEZÁBUDKA, n.o., so sídlom Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

-    SPOLOČNOSŤ ZLATÝ VEK Novomeského 499/17, 949 12 Nitra

-    Finančí poradcovia ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a.s.

-    Slovenský zväz bytových družstiev, Paláriková 16, 812 60 Bratislava 1

-    MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK Nové Mesto n. Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

-    STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEREĎ Dionýza Štúra 2946, 926 01 Sereď

-    TECHNOTUR, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 380, 916 01 Stará Turá

-    DETSKÉ MESTEČKO Trenčín – Zlatovce

-    PLASTIC PEOPLE, s.r.o., Dunajská 14/A, 811 08 Bratislava

-    ANTEC, s.r.o., Považany 451, 916 26 Považany

-    REALFIN MARKT, s.r.o., Vodárenská 79, 921 01 Piešťany

-    MK RENT, s.r.o., Košická 48/4984, 821 08 Bratislava

-    PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA, SNP 509/116, 03901 Turčianske Teplice

-    ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ 235/10, POVAŽSKÁ BYSTRICA, Školská 235/10, Považská Bystrica

-    ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

-    ZÁKLADNÁ ŠKOLA, P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

-    MATERSKÉ ŠKOLY, Piešťany

-    KUMAT spol. s.r.o., Blagoevova 14, 851 04 Bratislava

-    DOM BYT SERVIS, s.r.o. Tehelná 3/A, 917 01 Trnava

-    PEVIZ spol. s r.o., Podjavorinskej 1614, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

-    MASIP, s.r.o., Hubina 248, 922 21 Hubina

-    Obec Drahovce, Obecný úrad Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

-    MERKUR SPIELO SK s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava

    - prevádzka Merkur Herňa Spielo Sk s.r.o., so sídlom Pribišová 2, 841 05 Bratislava,

    - prevádzka Merkur Herňa Spielo Sk s.r.o., so sídlom Ševčenková 23, 851 01 Bratislava,

    - prevádzka Merkur Herňa Spielo Sk s.r.o., so sídlom OC Glavica, Eisnerova 64, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves,

    - prevádzka Merkur Spielo Sk s.r.o., so sídlom Golden Brick, Trnavská cesta 23/A, 831 04 Bratislava,

    - prevádzka Merkur Herňa Spielo Sk s.r.o., so sídlom DOM SLUŽIEB, Štúrova 12, 949 01 Nitra,

    - prevádzka Merkur Herňa Spielo Sk s.r.o., so sídlom ZOC MAX,  ul. Mallého 909 01 Skalica,

    - prevádzka Merkur Herňa Spielo Sk s.r.o., so sídlom ZOC MAX, Prielohy  979, 010 01 Žilina,

    - prevádzka Merkur Herňa Spielo Sk s.r.o., so sídlom NC Laugaricio, Belá 7271, 911 01 Trenčín,

    - prevádzka Merkur Herňa Spielo Sk s.r.o., so sídlom Hotel PRIVILEGE, Werferova 3, 040 11 Košice

-    HD elektronic, s.r.o., so sídlom Brezová 3, 921 01 Piešťany

-    Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava

-    Platiť sa oplatí s.r.o. , so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava

-    ELEHOTEL s.r.o., so sídlom Ulica M. Waltariho 7097/3, 921 01 Piešťany

    - prevádzka Hotel PAVLA, so sídlom Sad A. Kmeťa 76, 921 01 Piešťany

    - prevádzka N VINO wine bar & shop, so sídlom Teplická 65, Piešťany

-    Tower Automotive, a.s., Továrenská 13, 901 01 Malacky

-    General Factoring, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava

-    a iní ..

 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.