1.7.2 OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

1.7.2 OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Komplexná služba, poskytovaná pre podnikateľov, ktorí v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, potrebujú získať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na príslušný stupeň utajenia, ak predpokladajú poskytovať služby orgánom štátnej správy, v rámci ktorej im budú postupované utajované skutočnosti.

Túto službu dočasne z organizačnžch dôvodov neposkytujeme.

 

PONUKA:

Zabezpečíme:

Vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, informačnú bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú a objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a priemyselnú bezpečnosť.

Analýzu prostredia v ktorom sa budú spracúvať, ukladať a manipulovať s utajovanými skutočnosťami, vrátane optimalizácie bezpečnostného systému na ochranu utajovaných skutočností a návrhu riešenia v oblastiach bezpečnosti (personálna bezpečnosť, administratívna bezpečnosť,  fyzická a objektová bezpečnosť, priemyselná bezpečnosť, informačná bezpečnosť - bezpečnosť technických prostriedkov.

Personálna bezpečnosť.
Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie a Smernice administratívnej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. a vyhlášky NBÚ č.453/2007 Z.z. a k nej súvisiacich administratívnych pomôcok.

Administratívna bezpečnosť.
Spracovanie Smernice administratívnej bezpečnosti a k nej súvisiacich administratívnych pomôcok v súlade s vyhláškou NBÚ č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.

Fyzická a objektová bezpečnosť.
Spracovanie Bezpečnostnej dokumentácie fyzickej a objektovej bezpečnosti.

Priemyselná bezpečnosť.
Spracovanie Bezpečnostného projektu podnikateľa v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. a vyhláškou NBÚ č.325/2004 Z.z.

Dodanie a spracovanie tlačív pre vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu podnikateľa a určených osôb.
Dodanie a spracovanie tlačív pre bezpečnostnú previerku podnikateľa (organizácie), odborná pomoc pri spracovaní bezpečnostného dotazníka podnikateľa a jeho kompletizácia.
Spracovanie žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.
Odborná príprava bezpečnostného zamestnanca a oprávnených osôb.
Spracovanie bezpečnostnej politiky podnikateľa v oblastiach administratívnej bezpečnosti, personálnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti - bezpečnosti technických prostriedkov.

Informačná bezpečnosť - Bezpečnosť technických prostriedkov.
Spracovanie Bezpečnostného projektu na technický prostriedok.

Informacny list_Ochrana utajovaných skutočností_KOLMAR.pdf (94,5 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.