YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

YURA Corporation Slovakia, s.r.o. so sídlom Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne a prevádzkované prevádzky spoločnosti – pobočky:

  1. YURA Corporation Slovakia, s. r. o. so sídlom Nitrianska 105, 920 01 Hlohovec.
  2. YURA Corporation Slovakia, s. r. o. so sídlom F. Zupku 256, 955 01 Práznovce.
  3. YURA Corporation Slovakia, s. r. o. so sídlom 972 16 Pravenec 424.
  4. YURA Corporation Slovakia, s.r.o. so sídlom  Robotnícka 2137, 017 01  Považská Bystrica.

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.